Η DelphiNet ασχολείται με Επιχειρησιακό Λογισμικό (Business Software), τεχνολογίες και υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτό. Επίσης προσφέρει καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής με ενσωμάτωση την παροχή υπηρεσιών.

Άνθρωποι: Οι άνθρωποί της DelphiNet ειναι  δυναμικά και καταξιωμένα στελέχη που έχουν να προσφέρουν ιδέες, φαντασία, πάθος, ομαδικό πνεύμα για δημιουργικότητα με όραμα και στόχους.

‘Οραμα : Να παρέχουμε άρτιες εφαρμογές και υπηρεσίες στο χώρο του business software, με στόχο την ικανοποίηση και εξυπηρέτηση του πελάτη.